Prednáška doc. Ing. Marián Mikula, PhD. (FMFI UK)

1255

ElÚ SAV a Centrum aplikovaného výskumu pozýva na prednášku:

Hard nanostructured coatings – current trends 22. 2. 2019, 10,00 hod., veľká zasadačka ElÚ SAV.