POZOR – Voľba Správnej rady bude 9. 7.

600
Vážené kolegyne a kolegovia,
v zmysle nových informácií a odporúčaní Predsedníctva SAV ohľadom transformácie  ústavov SAV na verejno-výskumné inštitúcie, voľba členov Správnej rady (SR) Elektrotechnického ústavu SAV, v.v.i. sa bude predsa len konať podľa pôvodného plánu, teda v pondelok  9. júla 2018 o 10.00 hod. v zasadačke ústavu.
Zhromaždenie bude viesť vedecká rada (VR) ElÚ SAV. VR  v stanovenom termíne obdržala prihlášky spolu s požadovanými dokumentami od štyroch uchádzačov o členstvo v SR.
Sú to :  Ing. Jozef Fabian, CSc.
            Ing. Ján Fedor, PhD.
            RNDr. Marianna Španková, PhD.
            Ing. Milan Ťapajna, PhD.
 Najskôr bude pohovor s kandidátmi, kde každý predstaví svoju víziu o činnosti. Potom bude odpovedať na otázky k jeho predstave, a za tým bude nasledovať voľba.
VR apeluje na zamestnancov – oprávnených voličov, aby sa voľbách členov SR zúčastnili, a umožnili tak po diskusii s uchádzačmi zostaviť Správnu radu.