Základné info

Kováč, Ján Mgr., PhD.

Tel.: 02/ 5922 2347