Základné info

Cambel, Vladimír RNDr., DrSc.

Riaditeľ ElÚ SAV
Tel.: 02/ 5922 2552, 2555