Základné info

Soloviov, Mykola Mgr., PhD.

Tel.: 02/ 5922 2697
Fax: 02/ 54775816