Základné info

Pardo, Enric Mgr., PhD.

Tel.: 02/ 5922 2949
Fax: 02/ 54775816