Základné info

Laurenčíková, Agáta Mgr., PhD.

Tel.: 02/ 5922 2695,2211,2210,2009