Základné info

Sojková, Michaela Mgr., PhD.

Tel.: 02/ 5922 2240