Základné info

Zaťko, Bohumír Mgr., PhD

Vedúci oddelenia mikroelektroniky a senzoriky
Tel.: 02/ 5922 2889