Základné info

Šoltýs, Ján Ing., PhD

Tel.: 02/ 5922 2652, 2020