Základné info

Fedor, Ján Ing., PhD

Zástupca riaditeľa pre technickú infraštruktúru ElÚ SAV
Tel.: 02/ 5922 2358