Základné info

Španková, Marianna RNDr., PhD

Vedecká tajomníčka ElÚ SAV
Tel.: 02/ 5922 2339