Základné info

Osvald, Jozef Ing., DrSc.

Tel.: 02/ 5922 2956