Základné info

Moško, Martin doc. RNDr., DrSc.

Tel.: 02/ 5922 2711