Základné info

Kučera, Michal RNDr., PhD

Tel.: 02/ 5922 2448, 02/ 591045