Základné info

Hutár, Peter Mgr., PhD.

Tel.: 02/ 5922 2480