Základné info

Dobročka, Edmund doc. RNDr., CSc.

Tel.: 02/ 5922 2311, 54792507