Popularizačný článok v časopise Quark

2157

Náš doktorand Fridrich Egyenes v spolupráci s kolegom Patrikom Čechvalom nedávno uverejnili popularizačný článok v časopise Quark.
Ak vás zaujíma ako spolu súvisia kyseliny a kuchyňa, určite si ho prečítajte.
https://www.quark.sk/kyseliny-v-kuchyni/