Pokyny k lockdownu

550

    Vzhľadom na nepriaznivý vývoj pandemickej situácie bol dnes vládou SR vyhlásený tvrdý lockdown. Toto opatrenie sa týka aj návštevy pracoviska – cesta do zamestnania je od zajtra možná iba s potvrdením zamestnávateľa o nutnosti prítomnosti zamestnancov na pracovisku.

Vzhľadom na uvedené prechádza ElÚ SAV na režim identický s jarným, s tým že:

  1. Vrátničky a vrátnik pokračujú v štandardnom pracovnom režime, takisto aj upratovačky.
  2. Hospodársky úsek pokračuje v práci na pracovisku podľa pokynov vedúceho J. Fabiana.
  3. Vedeckí a inžinierski pracovníci a pracovníčky ústavu prechádzajú na prácu doma.
  4. Technici a techničky ostávajú doma na platenom voľne – majú prekážku na strane zamestnávateľa.
  5. Pracovníci a pracovníčky, ktorých prítomnosť na pracovisku je nutná (distribúcia hélia, bežiace experimenty, údržba, a pod.) a súhlasí s tým ich vedúci, pokračujú v práci na ústave – vyžiadajú si od riaditeľa Potvrdenie zamestnávateľa o nutnosti práce na ústave (emaily prosím píšte Mirke Blázyovej). Potvrdenie im bude zaslané elektronicky, prípadne aj v tlačenej forme (budú ich mať uložené na vrátnici ústavu).
  6. Od budúceho týždňa sa musia pracovníci, ktorí nie sú zaočkovaní a neprekonali COVID, po príchode na ústav testovať. Detaily tohto postupu budú ešte upresnené.

Chcem Vás záverom požiadať – buďte naďalej zodpovední, ostražití a opatrní.

Dr. Vladimir Cambel
riadeteľ ElÚ SAV