Usmernenie k lockdownu

550

      V zmysle vyhlášky hlavného hygienika a manuálu MHSR môžu od pondelka do budovy ElÚ SAV vstúpiť:

a) zaočkovaní pracovníci,

b) tí, ktorí prekonali COVID-19,

c) pracovníci otestovaní antigénovým testom v MOMke s negatívnym výsledkom.

Otestovaní pracovníci a pracovníčky sa po príchode do práce preukážu platným negatívnym testom u Ing. Zofcsákovej, test im bude následne preplatený. Test je platný 1 týždeň.

Vedenie ElÚ SAV prijalo tento postup ako finančne efektívny vzhľadom na veľmi nízky počet zamestnancov, ktorí by sa mali po vstupe do budovy testovať.

  Dr. Vladimir Cambel
riaditeľ ElÚ SAV