Oznámenie o konaní obhajoby

600

dizertačnej práce Ing. Mareka Mošaťa 1. decembra 2021.

Link pre verejné zasadanie: meet.google.com/egp-kjwp-bmb