Opatrenia platné od 2. 11. 2020

550

Dňa 30. 10. 2020 sa krízový štáb (KŠ) ElÚ SAV dohodol na ďalších pokynoch a pravidlách pre najbližší pracovný týždeň:

  • Od 2. novembra bude Elektrotechnický ústav naďalej fungovať v obmedzenom režime s cieľom redukovať počet zamestnancov súčasne prítomných v jeho budove. V súvislosti s tým naďalej platia všetky pravidlá prijaté na KŠ ElÚ SAV z 23.10. 2020 (KŠ-9).
  • Pri vstupe na pracovisko ElÚ SAV v týždni 2.11. – 6.11. 2020 budú všetci pracovníci oslovení službukonajúcou vrátničkou/vrátnikom, aby uviedli, ak sú ochotní, či mali negatívny výsledok COVID testu počas plošného testovania. Ak nám túto informáciu poskytne veľká časť pracovníkov ElÚ, KŠ bude môcť v blízkej budúcnosti rýchlejšie uvoľniť pracovný režim na ústave.
  • Na základe uvedeného KŠ ElÚ SAV odporúča svojim zamestnancom zúčastniť sa plošného testovania na COVID v dňoch 31.10. – 1.11. 2020 a následne poskytnúť informáciu o jeho výsledku Krízovému štábu ElÚ SAV.