Opatrenia platné od 15. 10. 2020

550

V súvislosti s vývojom situácie chorobnosti na COVID-19 a s ďalšími opatreniami Ústredného krízového štábu SR a hlavného hygienika SR, vyhlasuje KŠ ElÚ SAV sprísnené zásady pre pracovnú činnosť v ElÚ SAV od 15.10. 2020.

Tieto zásady sú platné v prípade, keď je ústav v zelenej zóne, teda bez infikovaného pracovníka. Všetky doteraz prijaté, avšak tu nešpecifikované zásady, sú naďalej v platnosti:

  1. Pracovníci môžu sedieť v miestnostiach najviac po dvoch za dodržania vzdialenosti 2 m a stáleho vetrania.  Pri počte pracovníkov 3 a viac v miestnosti musí vedúci oddelenia zaviesť taký režim, aby súčasne boli v miestnosti iba 2 osoby. Využíva na to najmä prácu doma a prácu v laboratóriách.
  2. Schôdze oddelení v zasadačkách sú zakázané (treba ich riešiť cez internet), Journal reading sa odkladá na neurčito, publikačné semináre môžu byť pre celkovo 6 pracovníkov.
  3. Všetkým pracovníkom starším ako 65 rokov nariaďujem prácu doma až do odvolania (výnimky treba dohodnúť osobne, režim práce v HSÚ organizuje vedúci HSÚ). Všetci ďalší pracovníci môžu požiadať svojho vedúceho oddelenia o prácu doma, ak to charakter ich práce dovoľuje. To sa týka najmä kategórie zamestnancov s rizikovými ochoreniami, rodičov maloletých detí, ako aj ostatných pracovníkov. Vedúci príslušného oddelenia oznámi vedeniu ústavu, ktorí pracovníci oddelenia majú  prácu doma.
  4. Návšteva ústavu podpisuje pri vstupe do budovy tlačivo Vyhlásenie návštevníka, ktorým návštevník potvrdzuje, že je zdravý a že nebol v styku s infikovanou osobou. Podpísané tlačivá sa archivujú na sekretariáte riaditeľa.