Opatrenia ElÚ SAV v súvislosti s novým koronavírusom

810

Dňa 23.3 2020 zasadal krízový štáb (KŠ) ElÚ SAV a dohodol sa na nasledujúcich pravidlách pre nadchádzajúce obdobie:

 • Všetci pracovníci sú povinní zamestnávateľa informovať, ak sú infikovaní koronavírusom, ako aj so skutočnosťou, že boli v blízkosti infikovaných ľudí. V takom prípade sú povinní ísť do karantény a v žiadnom prípade nesmú navštíviť pracovisko ElÚ SAV.
 • Ústav ostáva pracovať v režime bez vrátnikov.
 • Po vstupe do budovy je nutné zapísať do zošita presný čas príchodu a odchodu, aby sa spätne dalo identifikovať, kto sa na ústave mohol s kým stretnúť.
 • Pracovníkom nad 65 rokov sa až na výnimky zakazuje dochádzať na  pracovisko až do odvolania. Výnimku udeľuje KŠ.
 • Školitelia zadávajú doktorandom prácu doma a dôsledne ich kontrolujú. Doktorandi robia zápis zo svojej práce a štúdia (v jazyku anglickom), ktorý odovzdávajú školiteľom a tí na požiadanie M. Špankovej.
 • Zvýšenú pozornosť musia vedúci oddelení a školitelia venovať informovanosti zahraničných pracovníkov (PhD študentov, SAIA pracovníkom…) o situácii na Slovensku a na ústave v súvislosti s koronavírusom – o prijatých opatreniach, príkazoch, zákazoch a pod.
 • ElÚ sa pokúsi zohnať alebo pripraviť si vlastné dezinfekčné antivírusové prostriedky s vysokým obsahom chlóru alebo alkoholu (s E. Kováčovou), aby sme sa pripravili na postupný nábeh práce na ústave.
 • Za chod administratívy, súlad finančných tokov, pracovných a ďalších zmlúv s aktualizovanými zákonmi zodpovedá J. Fabian.
 • Nákupy bežia v normálnom režime, Edita Šimeková bude v práci pravidelne 3x za týždeň – pondelok, streda, piatok. Riešiť bude aj Vaše objednávky, tie treba posielať emailom, pdf verziu s podpisom žiadateľa.
 • Riaditeľ bude podpisovať každý pondelok a štvrtok.
 • Ústav bude Zápisy zo zasadania KŠ uverejňovať na svojej stránke dvojjazyčne.

Režim ústavu na najbližší mesiac:

22.3. – 5.4. 2020

 • Pre všetkých pracovníkov práca doma

6.4. – 19.4. 2020

 • Pre všetkých pracovníkov celozávodná dovolenka, v kolektívnej zmluve bude  navýšená dovolenka minimálne o 2 týždne tým pracovníkom, ktorým nebola vlani zákonom zvýšená dovolenka na 9 týždňov.

 

Na Ústave merania je predbežne možné pracovať iba v nevyhnutných prípadoch denne od 10.00 do 13.00, treba však rešpektovať pokyny ich vedenia. Ak je to naozaj nevyhnutné a musíte ich laboratóriá využiť, na dverách majú telefónne čísla pracovníkov, ktorým treba zavolať, aby otvorili ústav. Vstupuje sa s rúškou a v rukaviciach, na vrátnici sa treba do zošita zapísať, príchod aj odchod.

Dr. Vladimir Cambel
Riaditeľ ElÚ SAV

Foto: Internet (https://www.atholhospital.org/community-support/covid-19-coronavirus-updates)