Odporúčanie P SAV v súvislosti s koronavírusom

550

Predsedníctvo SAV prijalo na svojom včerajšom zasadaní v súvislosti s koronavírusom odporúčanie pre zamestnancov SAV:

Na základe stanoviska Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV Predsedníctvo SAV na svojom rokovaní prijalo odporúčania pre zamestnancov SAV a jej organizácií k aktuálnej situácii v šírení vírusu SARS-CoV-2 („koronavírus“).

Odporúčania pre zamestnancov SAV a jej organizácií sú motivované vyjadrením generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie Dr. Tedrosa Adhanona Ghebreyesusa z 2. marca 2020:

„Náš odkaz pre všetky krajiny je, že tento stav nie je nezvratný a vírus môžeme zastaviť. Vaše aktivity teraz určia vývoj situácie vo Vašej krajine. Nemáme na výber, musíme konať.“

odporúčame zamestnancom a doktorandom organizácií SAV dodržiavanie týchto pokynov, ktoré sú platné až do vyjasnenia epidemiologickej situácie:

  • aby po návrate, resp. príchode na Slovensko z rizikových oblastí v zahraničí (najmä ak sa zdržiavali v priestoroch so zvýšenou koncentráciou a pohybom ľudí) ostali preventívne pracovať doma počas 14 dní s pravidelným monitorovaním telesnej teploty a iných príznakov. V tomto prípade je potrebné dohodnúť si náplň práce z domu s priamym nadriadeným a upovedomiť zodpovedných zamestnancov organizácie;
  • aby zvážili nevyhnutnosť cestovania do zahraničia (vrátane ekonomických dôsledkov na projekty) a účasť na medzinárodných podujatiach v zahraničí aj na Slovensku. V prípade rozhodnutia o zrušení služobnej cesty je potrebné informovať priameho nadriadeného a zodpovedných zamestnancov organizácie;
  • rovnako je dôležité zvážiť vstup na pracovisko aj v prípade podozrenia, že rodinný príslušník alebo iná blízka osoba sa ocitli v situácii potenciálneho kontaktu s infekciou.

 

Žiadame Vás, aby ste v najbližšom období striktne dodržiavali uvedené odporúčania.

 

Foto: Internet (https://phil.cdc.gov/ )