Návšteva u vynálezcu

310

Počas návštevy pána Ervína Holdoša a jeho synovca Jozefa Holdoša na našom ústave sme sa dohodli na uskutočnení terénnych meraní jeho vynálezu, ktorý má zvýšiť účinnosť systému prečerpávania vody. Vycestovali sme preto 16. júla vo štvorici (F. Gömöry, J. Šouc, M. Vojenčiak, L. Frolek), vyzbrojení prenosným meracími prístrojmi na meranie činného a jalového výkonu a celkovej spotreby energie, do obce Jablonica (okres Senica). Tam na dvore rodinného domu pani Jaroslavy Pšenkovej, sestry Jozefa Holdoša,  je zariadenie inštalované. Pozostáva z elektromotora, ktorý cez akési zotrvačníkové koleso – to je podstatou vynálezu – poháňa dvojicu vodných čerpadiel.

Naše merania potvrdili, že pohon dvojice čerpadiel zvýši spotrebu energie menej, ako na dvojnásobok. Pristúpili sme preto k druhému kroku, porovnaniu množstva prečerpanej vody. Tam sa ukázalo, že jedno z čerpadiel pracuje iba na zlomok výkonu, a teda zvýšenú účinnosť prečerpávania sa potvrdiť nepodarilo. Domáci budú musieť napred odstrániť tento nedostatok, až potom by sa dala celkovú účinnosť vyhodnotiť.

Výjazd z laboratória a odborná pomoc nadšencom v teréne boli príjemným osviežením v kolotoči riešenia vedeckých projektov, aj keď definitívnu odpoveď na otázku užitočnosti vynálezu sa nám stále ešte dať nepodarilo.