Na Slovensku sa začína doba kvantová

1182

V januári odštartoval európsky projekt Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra (skQCI), na ktorom sa spolupodieľa aj Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i. Jeho hlavným cieľom je vybudovanie kvantovej komunikačnej infraštruktúry, ktorá prepojí 12 slovenských akademických inštitúcií od Bratislavy po Košice.

 

Cieľom projektu je zlepšenie informačnej a komunikačnej bezpečnosti na úrovni štátnych inštitúcií, bezpečnostných zložiek a kritickej infraštruktúry potrebnej pre plynulý chod štátu. Využitím kvantovej komunikačnej vrstvy sa dosiahne neprelomiteľné zabezpečenie prenosu dát a komunikácie. Vybudovaním takejto siete sa taktiež vytvoria predpoklady pre prepojenie s okolitými krajinami, prípadne pre kvantový prenos šifrovacích kľúčov pomocou satelitov.  Hlavným koordinátorom projektu je Fyzikálny ústav SAV, v. v. i., ktorý v rámci prvej časti projektu plánuje s využitím komerčných zariadení vybudovať južnú a severnú vetvu kvantovej komunikačnej vrstvy. Dôležitým prvkom celej kvantovej infraštruktúry je súčiastka s názvom jedno-fotónový supravodivý detektor. Súčasťou projektu je aj vývoj a výroba takéhoto kvantového detektora, na čom sa významnou mierou podieľa aj Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i.

Po technologickej stránke táto náročná úloha zahŕňa mnoho postupov, pričom hlavnými krokmi sú nanesenie tenkej supravodivej vrstvy, zadefinovanie nanodrôtov do tvaru meandra pomocou elektrónovej litografie a na záver elektrické kontaktovanie a naviazanie na optické vlákno.

O zložitosti celého procesu svedčí aj fakt, že v súčasnosti existuje vo svete iba niekoľko laboratórií, ktoré dokážu pripraviť kvalitný kvantový detektor. Vlastnosti našich detektorov budú najskôr testované v laboratóriu a najkvalitnejšie z nich budú testované v reálnej prevádzke.

Viac informácií:

TOUCHIT
sav.sk
Veda na dosah
FONTECH
Plán obnovy
TREND
HN24
RTVS
webnoviny
teraz.sk
zoznam.tv
ziveaktuality.sk
ta3
joj.tv