Kontakt

Sídlo inštitútu

Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

e-mail: elusav@savba.sk
Tel. ústredňa: 02 5922 2468
Tel. sekretariát: 02 5922 2555
Fax: 02 5477 5816

Detašované pracovisko

Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i.
Vrbovská cesta 110
921 01 Piešťany
Tel: 033-7903385 (-72)
Fax: 033-790338

Poloha

(GPS: 48°10’09.8″N 17°04’10.8″E)