Konkurz na vedúcich oddelení

600

Dňa 11.4.2019 sa v zasadačke ElÚ SAV uskutoční konkurz na vedúcich vedeckých oddelení ústavu.

Harmonogram – pokyn riaditeľa ústavu