Konkurz

600

Riaditeľ ElÚ SAV vypisuje výberové konanie na postdoktorandské pozície na obdobie dvoch rokov.

Prihlášky posielajte do 15. 7. 2020

Oblasti výskumu: