Koncoročný seminár

600

13. decembra organizuje ElÚ SAV celoústavný seminár: program