Koncoročný seminár

600

16. decembra organizuje ElÚ SAV celoústavný seminár: program