IEEE 2023 Nanomateriály: Aplikácie a vlastnosti (IEEE NAP-2023)

1280

V dňoch 10. – 15. septembra 2023 sa konala v Bratislave 13. medzinárodná konferencia IEEE 2023 Nanomateriály: Aplikácie a vlastnosti (IEEE NAP-2023). Na organizácii podujatia, na ktorom sa zúčastnilo 400 účastníkov, sa podieľali IEEE Nanotechnology Council, Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i., Slovenská technická univerzita v Bratislave a Sumy State University na Ukrajine, s podporou IEEE Magnetics Society.
Konferencia bola zameraná predovšetkým na oblasť materiálov v nanorozmeroch s dôrazom na interdisciplinárny výskum a využitie ich jedinečných fyzikálnych a chemických vlastností pre praktické aplikácie.
Medzi účastníkmi konferencie boli poprední súčasní chemici, fyzici a materiáloví vedci (prof. Y. Gogotsi, prof. J. Fabian, prof V. Tsukruk a ďalší), poprední medzinárodní odborníci z priemyslu a podnikatelia. Konferenciu finančne podporili firmy ESET, Bizzcom a Atlant 3D (Dánsko). Podujatie IEEE NAP v Bratislave tak pritiahlo množstvo domácich a medzinárodných doktorandov, študentov a odborníkov na začiatku kariéry.

Viac: IEEE NAP-2023
Ďalšie foto