Prednáška prof. Dr. Jani Kotakoski (12/2/2022 11:00 - 14:00)