Prednáška Dr. I. Rýger (NIST, USA) (9/14/2018 10:00 - 12:00)