Oznámenie o konaní obhajoby (8/17/2022 11:00 - 14:00)