ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV SAV, V. V. I., UDELIL MEDAILY IVANA HLÁSNIKA

2560

Na slávnostnom bankete Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., ktorý sa uskutočnil 24. mája 2022 v Kongresovom centre v Smoleniciach, vedenie a vedecká rada ústavu po druhý raz ocenila svojich významných pracovníkov udelením Medaily ElÚ SAV Ivana Hlásnika. Na slávnostnom podujatí sa okrem zamestnancov ElÚ SAV zúčastnili aj predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., a podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied Mgr. Martin Venhart, PhD.

V slávnostnom otváracom príhovore riaditeľ ElÚ SAV, v. v. i., RNDr. Vladimír Cambel, DrSc., ocenil prácu všetkých zamestnancov ústavu a internacionalizáciu vedeckej komunity, narastajúci počet doktorandov zo zahraničia, ako aj návrat slovenských pracovníkov zo zahraničných pracovísk.

Medaila ElÚ SAV, ktorú sa ústav rozhodol udeľovať ako ocenenie svojim pracovníkom, ako aj vedcom mimo SAV, bola nazvaná podľa významnej osobnosti ElÚ SAV Ing. Ivana Hlásnika, DrSc., bývalého riaditeľa ústavu. Medaila sa udeľuje osobnostiam, ktoré sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj ElÚ SAV, zvýšenie kreditu ústavu v zahraničí, ako aj rozvoj vedy a výskumu na Slovensku i v zahraničí. Historicky prvá Medaila ElÚ SAV Ivana Hlásnika bola venovaná jeho pozostalej rodine. V tomto roku sa medaily odovzdávali po dlhšej prestávke spôsobenej covidom a ocenenia udelili vo viacerých kategóriách.

Za mimoriadny vedecký a organizačný prínos k rozvoju ElÚ SAV boli ocenení doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., a Ing. Karol Fröhlich, DrSc. Cenu za celoživotné dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju vedy a výskumu na Slovensku a v zahraničí, získali Ján Dérer a Ľubomír Kopera. Prof. Goran Karapetrov z Drexel University vo Filadelfii, USA, získal  vyznamenanie za mimoriadne zásluhy o rozvoj medzinárodnej spolupráce ElÚ SAV a za výsledky získané v rámci tejto spolupráce.

Na záver sa prítomným prihovoril predseda SAV, ktorý vyzdvihol význam ElÚ SAV, v. v. i., a zablahoželal laureátom Medaily ElÚ SAV Ivana Hlásnika.

Príhovor riaditeľa ElÚ SAV, v. v. i., RNDr. Vladimíra Cambela, DrSc.

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. pri preberaní z rúk riaditeľa ElÚ SAV, v.v.i. RNDr. Vladimíra Cambela, DrSc.

Ing. Karol Fröhlich, DrSc. pri preberaní ocenenia VR ElÚ SAV, v.v.i. RNDr. Dagmar Gregušovej, DrSc.

Ján Dérer pri preberaní ocenenia z rúk predsedníčky VR ElÚ SAV, v.v.i. RNDr. Dagmar Gregušovej, DrSc.

Ľubomír Kopera pri preberaní ocenenia z rúk riaditeľa ElÚ SAV, v.v.i. RNDr. Vladimíra Cambela, DrSc.

Prof. Goran Karapetrov pri preberá ocenenie od riaditeľa ElÚ SAV, v.v.i. RNDr. Vladimíra Cambela, DrSc.

Príhovor prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc., predsedu SAV.

Laureáti Medaily ElÚ SAV Ivana Hlásnika.

 

Spracovala: Michaela Sojková, ElÚ SAV, v. v. i.

Foto: Ján Šoltýs, ElÚ SAV, v. v. i.