Dizertačné skúšky

600
  • MSc. Asef Ghabeli 25. februára 2020 o 14,00 hod.  v malej zasadačke ElÚ SAV
  • Ing. Ondrej Pohorelec 26. februára 2020 o 11,00 hod. vo veľkej zasadačke ElÚ SAV