Deň otvorených dverí na Elektrotechnickom ústave

273

Dňa 9.11.2023 sa konalo v rámci Týždňa vedy a techniky podujatie Deň otvorených dverí na Elektrotechnickom ústave.
Ústav navštívili žiaci z vybraných bratislavských škôl (Gymnázium J. Papánka, ZŠ Rajčianska, ZŠ Vetvárska) ako aj žiaci zo SPŠT Trnava. Pre žiakov základných škôl boli pripravené zaujímavé experimenty z fyziky, stredoškoláci si vypočuli prednášky o polovodičoch a supravodičoch. Nakoniec všetci navštívili vybrané laboratóriá s ukážkami magnetickej levitácie, elektrických meraní polovodičových a supravodivých štruktúr. Takisto sa oboznámili so zobrazovacími technikami na štúdium povrchu a kryštalickej štruktúry rôznych materiálov. Najväčší záujem bol už tradične o levitujúce predmety, na čom demonštrujeme správanie sa supravodičov v magnetickom poli pri nízkej teplote.