Informácie o ústave Informácie o ústave

Elektrotechnický ústav SAV (ElÚ SAV) je vedecká inštitúcia, člen Centra aplikovaného výskumu (CAV), ktorej základy boli položené v r. 1953. Výskumné oblasti ElÚ SAV pokrývajú disciplíny elektroniky, elektrotechniky a fyziky tuhých látok významne podporovanými materiálovým výskumom. Pracovníci ElÚ SAV sa podieľajú na riešení projektov podporovaných Európskou komisiou (H2020, Štrukturálne fondy), riešia projekty financované APVV a VEGA.

Najvýznamnejšie výsledky Najvýznamnejšie výsledky
  • Výroba a príprava veľmi tenkých PtSe2 vrstiev
  • Analýza použiteľnosti vysokoteplotných supravodičov
  • Magnetické skyrmióny v nanodiskoch
  • Kontrolovaný transport skyrmiónov v magnetických antidot mriežkach
  • Zhodnotenie možnosti použitia supravodivých pások v urýchľovači
  • Pokročilý experimentálny model supravodivého motora
  • Kontrolovaný rast veľmi tenkých vrstiev MoS2
  • Výroba a dodávka 4H-SiC senzorov žiarenia vyvinutých pre potreby laboratória na výskumné účely