Conferences

 • 2023

IEEE 13th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties

 • 2016

ASDAM ’16, Nov. 13 – 16, 2016, Smolenice

 • 2014

4th International Workshop on Numerical Modelling of High Temperature Superconductors – HTS Modelling 2014, Bratislava

 • 2012

ASDAM ’12, 11. – 15. 11. 2012, Smolenice

 • 2010
 • 2009

Mikroskopia ’09

 • 2008

ASDAM ’08, 12. – 16. 10. 2008, Smolenice

 • 2007

12th European Workshop on Metalorganic Vapour Phase Epitaxy (EW-MOVPE 07), June 3 – 7, 2007, Bratislava Seminár Centra excelentnosti CENG SAV, 11. – 12. 10. 2007, Smolenice

 • 2006

Seminár Centra excelentnosti CENG SAV, 25. – 26. 9. 2006, Smolenice

 • 2005

6th Autumn School on X-ray scattering from surfaces and thin layers, September 18 – 21, 2005, Smolenice

WWS ’05, Workshop on Weak Superconductivity
(satellite conference of EUCAS ’05) September 16–19, 2005, Bratislava

HETECH 05, 14th Inter. Workshop on Heterostructure Technology, October 2 – 5, 2005, Smolenice

 • 2004

ASDAM ’04 – The Fifth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. October 17–21, 2004 Smolenice

Low TC and high TC superconductors in power applications:contactless testing ASTRA/SCENET 15 – 16 apríla 2004, Bratislava

Supravodivosť v programoch európskych elektrotechnických firiem 20 apríla 2004, Bratislava

 • 2002

SIMC-XII-2002, 12th Semiconducting & Insulating Materials Conf. 30.. 6. – 5. 7. 2002, Smolenice

 •  2001

Workshop on Patterning of Thin Oxide Films

5thAutumn School on X-Ray Scattering from Surfaces and Thin Layers. 12. – 15. 9. 2001, Smolenice

 •  2000

3th Inter. EuroConf. on Advanced Semiconductor Devices & Microsystems – ASDAM 2000.

Workshop on Mesoscopic Electronics

 • 1999

4th Autumn School on X-ray Scattering from Surfaces & Thin Layers. 22. – 25. 9., Smolenice

 • 1998

ASDAM ’98 2nd Inter. Conf. on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. Smolenice

 • 1997

NATO ARW „Optical Resonators“. 1. – 5. 7. 1997, Smolenice

NATO ARW „Heterostructure Epitaxy & Devices – HEAD 97“. 12. – 16. 10., Smolenice

3th Autumn School on X-ray Scattering from Surfaces & Thin Layers. 1. – 4. 10., Smolenice

 • 1996

Physics & Technology of HTS – HTSC-IV. 21. – 27. 7.

8th Inter. Symposium on Weak Superconductivity Symposium – WSS 96. 4. – 7. 8., Smolenice.

ASDAM ’96 1st Inter. Conf. on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. 20. – 24. 10., Smolenice

 • 1995

Heterostructure Epitaxy & Devices – HEAD 95. 15. – 19. 10., Smolenice

Slovensko-český seminár o supravodivosti. 26. – 27. 9., Bratislava

 • 1994

7th Inter. Symposium on Weak Superconductivity Symposium – WSS 94. 6. – 10. 6., Smolenice

 • 1993

Heterostructure Epitaxy & Devices – HEAD 93. 17. – 21. 10., Smolenice

 • 1991

AC superconductor and devices. 18. – 22. 3., Smolenice

2nd Czecho-Slovak-Italian Symposium on Superconductivity. 15. – 16. 5., Smolenice

6th Inter. Symposium on Weak Superconductivity Symposium – WSS 91. 20. – 24. 5., Smolenice

 • 1986

4th Inter. Symposium on Weak Superconductivity Symposium – WSS 86. Smolenice

 • 1982

Seminár RVHP Vlastnosti supravodivých materiálov. 21. – 25. 6., Vozokany

 • 1980

Dielektrické tenké vrstvy pre polovodičové štruktúry a súčiastky. 17. 4., Bratislava

Výskum kritických prúdov a strát v supravodičoch v závislosti od smeru a veľkosti magnetickej indukcie. 14. – 24. 4., Bratislava

Seminár a porada vládnych zmocnencov pre DP MIO RVHP I-11. 6. – 12. 10., Smolenice

 • 1979

Seminár Význam a využitie slnečnej energie. 3. 10., Bratislava

 • 1978

Seminár RVHP Výskum charakteristík dielektrických materiálov čs. výroby. 20. – 25. 11., Bratislava

Konferencia RVHP Zariadenie systémov kryogénneho zabezpečenia supravodivých a kryorezistívnych liniek prenosových vedení a elektrických strojov so supravodivým vinutím. 12. – 16. 5., Bratislava

Integrované obvody io MIS ´78. 2. – 4. 10., Smolenice

I. čs. konf. o integrovanej optike INOP ´78. 6. – 10. 11., Štrbské Pleso

 • 1977

III. čs. konf. o GaAs a príbuzných polovodičových zlúčeninách. Smolenice

VI. Inter. Conf. on Magnet Technology. Bratislava

1. čs. sympózium o Josephsonových javoch a ich využití. Pezinok

Technický seminár RVHP Výskum, vlastnosti supravodivých materiálov. 28. 11. – 2. 12., Bratislava

 • 1975

XIV. medzinár. konf. krajín RVHP o fyzike a technike nízkych teplôt. Bratislava

 • 1974

IV. čs. konf. o tenkých vrstvách. 16. – 20. 9., Tatranská Lomnica

Čs. seminár Fyzika povrchu polovodičov

 • 1973

I. čs. konf. o príprave a použití GaAs a príbuzných zlúčenín v elektrotechnike a elektronike. 11. – 13. 6., Smolenice

 • 1969

Medzinár. kolokvium o aplikovanej supravodivosti. 23. – 27. 6., Smolenice