Európsky fond regionálného rozvoja Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Operačný program Výskum a vývoj English version
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Centrum Excelentnosti pre Nové Technológie v Elektrotechnike (CENTE I) a

Budovanie Centra Excelentnosti pre Nové Technológie v Elektrotechnike - II. etapa (CENTE II)


     Centrum bolo vytvorené vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.

   Prostredníctvom projektu Centra excelentnosti budú vybudované ďalšie nové technologické laboratóriá, ktoré organickým spôsobom doplnia už existujúcu infraštruktúru a zároveň ju posunú na kvalitatívne vyššiu úroveň.
   Impulzom pre projekt Centra bola intenzívna spolupráca jednotlivých vedeckých pracovníkov i celých kolektívov z pracovísk partnerov a žiadateľa na spoločných projektoch tematicky zameraných na nové elektronické súčiastky a efekty v nich.
   Ďalšou motiváciou je spoločná výchova študentov a doktorandov v oblasti nových technológií, tak aby prinášali firmám v regióne informácie o nových progresívnych technológiách v oblasti elektrotechniky.
  Centrum pôsobí na Elektrotechnickom ústave SAV Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied.

     Partneri Centra:


     O projekte    Dokumenty a informovanosť     Laboratóriá    Publikácie    Kontakty