Najvýznamnejšie výsledky

  • Výroba a príprava veľmi tenkých PtSe2 vrstiev
  • Analýza použiteľnosti vysokoteplotných supravodičov
  • Magnetické skyrmióny v nanodiskoch
  • Kontrolovaný transport skyrmiónov v magnetických antidot mriežkach
  • Zhodnotenie možnosti použitia supravodivých pások v urýchľovači
  • Pokročilý experimentálny model supravodivého motora
  • Kontrolovaný rast veľmi tenkých vrstiev MoS2
  • Výroba a dodávka 4H-SiC senzorov žiarenia vyvinutých pre potreby laboratória na výskumné účely