Prednáška Dr. G. Karapetrov (Drexel Univ. (USA) (11/30/2018 10:00 - 12:00)

Latest advances in “Quantum 2D Materials” i.e. twodimensional correlated electron systems 30. 11. 2018, 10,00 hod., veľká zasadačka ElÚ SAV